Dostawa


Wysyłka towarów


Wysyłka towaru/ów oraz mebli 61xxxxx w jedno miejsce i zakup na fakturze, z wyjątkiem towarów - 98xxxx, WNxxxx, ciągów grzewczych 97xxxx, 99xxxx, ciągów wydawczych, o ich wartości w kwocie:


 • 800 zł netto i wyższej - dostawa bezpłatna
 • niższej niż 800 zł netto - dostawa płatna przez Przedsiębiorcę w wysokości:
  • 20 zł netto(1) za przesyłkę paczkową o wadze całkowitej do 30 kg
  • 22 zł netto(1) za przesyłkę paczkową o wadze całkowitej do 30 kg z pobraniem
  • 35 zł netto(1) za przesyłki pozostałe o wadze całkowitej od 30 kg do 60 kg
  • 37 zł netto(1) za przesyłki pozostałe o wadze całkowitej od 30 kg do 60 kg
  • 80 zł netto(1) za przesyłki pozostałe o wadze całkowitej powyżej 60 kg
  • 82 zł netto(1) za przesyłki pozostałe o wadze całkowitej powyżej 60 kg z pobraniem


Wysyłka towaru/ów w jedno miejsce i zakup na fakturze zawierające co najmniej jeden z następujących towarów: meble - 98xxxx, WNxxxx, ciągi grzewcze 97xxxx, 99xxxx, ciągi wydawcze, o wartości w kwocie:


 • 2.000 złotych netto i wyższej - dostawa bezpłatna
 • niższej niż 2.000 złotych netto - dostawa płatna przez Przedsiębiorcę w wysokości:
  • 100 złotych netto(1)  za przesyłkę bez pobrania
  • 105 złotych netto(1)  za przesyłkę z pobraniem


Dostawa poza terenem Polski


 • Warunki uzgadniane indywidualnie


Opłata za składowanie zamówionych towarów


 • 50 złotych(2) netto za każde rozpoczęte 0,96 m2 (paleta) powierzchni składowania naliczana za każde rozpoczęte 30 dni składowania


Przykładowe naliczenie opłaty:


meble zajmują 3,5 miejsca paletowego, zamówienie zostało zrealizowane 10 maja, klient  poprosił o przetrzymanie zamówienia do 15 czerwca = oplata naliczana jest od 24 maja do 15 czerwca (za rozpoczęte 30 dni i za 4 palety) = 1 x 4  x 50 = 200 zł netto


(1) stawki dotyczą przesyłki standardowej dostarczanej w dni robocze, bez zastrzeżonych godzin dostawy. W przypadku wystąpienia jednego z tych elementów, stawka wyliczona będzie zgodnie z cennikiem podmiotu świadczącego usługę dystrybucji na rzecz Sprzedającego


(2) pierwsze 14 dni od przygotowania wysyłki przez magazyn jest zwolnione z naliczania opłaty